Dafydd Iwan: Yr Arglwydd Elis-Thomas yn 'hunanol'

Mae'r Arglwydd Elis-Thomas wedi dweud wrth BBC Cymru ei fod wedi gadael Plaid Cymru am nad oedd grŵp y blaid yn fodlon chwarae rôl mwy "cadarnhaol" gyda Llywodraeth Lafur Cymru yn dilyn etholiad y Cynulliad.

Fe wnaeth y cyn-arweinydd adael y blaid nos Wener, gan ddweud wrth gangen leol o'r blaid y bydd yn eistedd fel aelod annibynnol ym Mae Caerdydd.

Mae Plaid Cymru wedi galw am is-etholiad yn etholaeth Dwyfor Meirionnydd cyn gynted ag y bo modd, ond mae'r Arglwydd Elis-Thomas wedi dweud nad oes unrhyw fwriad ganddo i gamu o'r neilltu.

Mae cyn lywydd Plaid Cymru, Dafydd Iwan wedi bod yn feirniadol o'r Arglwydd Elis-Thomas a'i benderfyniad, a Sion Tecwyn aeth i'w holi ar ran BBC Cymru.