Pryder am gost gwella'r A487 yn Niwgwl

Does gan Gyngor Penfro ddim arian i dalu am y gwaith medd y peiriannydd Emyr Williams