Llaeth: 'Cymru'n colli £220,000 y diwrnod' medd yr NFU

Mae undeb ffermwyr yn rhybuddio bod economi cefn gwlad Cymru'n colli dros £200,000 y diwrnod am nad yw ffermwyr llaeth wedi elwa o'r cynnydd diweddar mewn prisiau.

Yn ôl yr NFU, mae'r cwmnïau sy'n prynu llaeth wedi bod yn araf i basio'r cynnydd mewn prisiau ymlaen i'r cynhyrchwyr. Sion Tecwyn sydd â'r hanes.