Ailgylchu: Sut mae Sir Benfro yn sicrhau llwyddiant?

Mae'n "gwbl bosib" y gallai Cymru fod y gorau ymysg gwledydd Ewrop o ran ailgylchu gwastraff cyn hir, yn ôl yr Ysgrifennydd dros yr Amgylchedd.

Sir Benfro a Cheredigion sy'n arwain y ffordd yng Nghymru, ac er mwyn ceisio cynyddu eu ffigyrau hyd yn oed ymhellach, maen nhw'n cynnal arbrawf sy'n golygu mwy o gydweithio rhwng y ddwy sir.

Huw George, aelod cabinet dros yr amgylchedd ar Gyngor Sir Penfro, sy'n egluro pam fod ailgylchu wedi cydio yn y ddwy sir, a'r gyfrinach i sicrhau ei fod yn llwyddiant.