Plant mewn gofal: Profiad mam wnaeth golli pedwar o blant

Mae angen mynd i'r afael â'r cylch o blant o'r un teuluoedd yn cael eu rhoi yn y system ofal, a hynny ar frys, yn ôl un o sefydlwyr llys sydd yn arbenigo mewn achosion teulu.

Yn ôl y barnwr Nicholas Crichton, sydd â phrofiad helaeth mewn cyfraith teulu, mae angen i Lywodraeth Cymru a chynghorau fuddsoddi mewn gwasanaethau.

Mae'r llywodraeth yn dweud eu bod yn edrych ar y sefyllfa ac yn gweithio gyda theuluoedd sydd wedi eu heffeithio gan gyffuriau ac alcohol trwy eu Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd.

Mae Alison (nid ei henw iawn) wedi colli pedwar o'i phlant am fod yna bryderon am fywyd y teulu ac am fod ei chyn-gariad yn ei chamdrin.