Dr Barry Morgan, Archesgob Cymru yn gwneud y cyhoeddiad

D