Brexit yn yr Uchel Lys: Ymateb Jonathan Edwards

Mae'r Uchel Lys wedi dyfarnu y bydd yn rhaid cynnal pleidlais yn Nhŷ'r Cyffredin cyn y gall Llywodraeth y DU ddechrau'n ffurfiol ar y broses o adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae'r penderfyniad yn golygu na all y Llywodraeth weithredu Erthygl 50 o Gytundeb Lisbon heb ganiatâd aelodau seneddol.

Mae AS Plaid Cymru, Jonathan Edwards wedi croesawu'r penderfyniad, gan ychwanegu y dylai'r Cynulliad gael y cyfle i ddweud ei dweud ar y mater hefyd.