Tenantiaid newydd Fferm y Gogarth: 'Cyfle arbennig'

Mae tenantiaid newydd Fferm y Parc ar y Gogarth, gafodd eu dewis o 2,500 o ymgeiswyr, wedi symud i mewn i'w cartref newydd.

Mae Dan Jones, 38 oed o Langristiolus ar Ynys Môn, yn rhentu'r fferm 145 erw gwerth £1m gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol am £1 y flwyddyn.

Mae Dan yn symud i mewn i'w cartref newydd gyda'i wraig, Ceri, ei fab wyth oed, Efan, a'i bedwar ci defaid - Nel, Tian, Bet a Floss.

Ceri a Dan sy'n trafod pam y gwnaethon nhw geisio am y cyfle arbennig yma, a'u cynlluniau ar gyfer y fferm yn y dyfodol.