Etholiad UDA: Argraffiadau Gareth Rowlands

Cafodd Gareth Rowlands ei fagu ym Mhen-y-bont ond mae wedi byw yn yr UDA ers 22 o flynyddoedd, a bellach yn gweithio yn Chicago fel awdur llawrydd.