Etholiad UDA: Argraffiadau Bob Roser

Mae Bob Roser yn byw yn Virginia - un o'r taleithiau allai benderfynu pwy fydd yn y Tŷ Gwyn - ac wedi dysgu Cymraeg yn oedolyn.