Dyfodol i'r Hen Lyfrgell medd cadeirydd y ganolfan

Mae cadeirydd canolfan Gymraeg wedi dweud ei fod yn ffyddiog bod yna ddyfodol i'r fenter.

Mae'r Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd wedi gofyn wrth y cyngor am gymorth ariannol neu ostyngiad yn y rhent.