Osian Roberts: 'Y parch yr un fath' er diffyg pabïau

Bydd chwaraewyr tîm pêl-droed Cymru yn gwisgo rhwymyn du ar eu breichiau yn ystod eu gêm yn erbyn Serbia nos Sadwrn, wedi i FIFA wrthod eu cais i wisgo pabi.

Mae FIFA wedi gwadu eu bod wedi "gwahardd" gwisgo'r pabi coch, gan fynnu nad oes ganddynt yr hawl i'w ganiatáu ceisiadau o'r fath.

Yn ymateb i'r datblygiadau, mae is-reolwr Cymru, Osian Roberts yn dweud bod rhaid i'r Gymdeithas Bêl-droed dderbyn y rheolau, ond nad yw hynny'n dileu'r ffaith eu bod am ddangos parch yn y modd priodol.