Cynllun gan y gwasanaeth tân i fagu hyder yn gweithio

Mae Gwasanaeth Tân y Gogledd yn dweud bod cynllun maen nhw'n ei redeg i fagu cymeriad a hyder mewn pobol ifanc yn cael effaith positif ar eu bywydau a'r cymunedau lle mae nhw'n byw.

Mae cynllun Phoenix wedi ei anelu at bobol sy'n ddihyder neu sydd yn ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Gallai hynny fod o ddechrau tanau yn fwriadol i wneud galwadau ffôn di enw.

Mae'r bobl ifanc yn dysgu gwaith diffoddwyr tân sy'n golygu cydweithio fel tîm mewn nifer o sefyllfaoedd gwahanol.

Fe aeth Cymru Fyw i weld y cynllun ar waith ym Mhwllheli.