Blas ar godi arian

Wfft i Mary Berry a'i thebyg. Er mor bleserus yw gorweddian ar y soffa yn glafoerio wrth wylio'r Bake Off, mae 'na hefyd rywbeth boddhaol dros ben am lowcio pizza crasboeth a chawslyd yn syth o'r popty.

Ar gyfer diwrnod Plant Mewn Angen eleni, mae Cymru Fyw wedi gwahodd cogyddion ifanc i'r gegin i baratoi prydau syml ond blasus o'u dewis nhw.

Yr unig reol? Dim popty ping!

Pizzas pitw sydd yn cael eu paratoi gan Ellen, Lucy a Christian o Ganolfon Maerdy.

Mae'r ganolfan ym mhentre' Tairgwaith ger Rhydaman wedi derbyn arian gan Plant Mewn Angen i gynnal sesiynau hybu iechyd ar gyfer pobl ifanc lleol. Pob nos Iau mae 'na gyfle i gadw'n heini, i dderbyn cyngor am fwyta'n iach - ac i ymarfer sgiliau coginio.

Dyma'r unig glwb ieuenctid yn yr ardal ac mae rhai bobl ifanc yn cerdded 20 munud i gyrraedd yna.