Cynllun gaeaf Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Jonathan Sweet o Wasanaeth Ambiwlans Cymru yn egluro pwrpas cerbyd brys sy'n rhan o'r cynllun gaeaf