Parafeddygon yn cydweithio â meddygfeydd

Jason Roome o'r gwasanaeth ambiwlans ym Mro Morgannwg yn esbonio sut y bydd cleifion yn elwa wrth i barafeddygon gydweithio â meddygfeydd