Criw Fferm Gymunedol Abertawe yn coginio cawl ar gyfer diwrnod Plant Mewn Angen