Toby Pitts yn siomedig ac yn flin wedi iddo glywed nad yw'n gymwys i gael benthyciad

Toby Pitts yn siomedig ac yn flin wedi iddo glywed nad yw'n gymwys i gael benthyciad i ddilyn ei gwrs Meistr