Ffrae iaith pennaeth newydd Ysgol Dyffryn Aman

Mae Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Dyffryn Aman wedi mynnu eu bod nhw'n chwilio am bennaeth sy'n siarad Cymraeg yn rhugl yn dilyn ffrae ynglŷn â'r swydd-ddisgrifiad.

Camgymeriad mae'n debyg oedd dweud mai'r gallu i sgwrsio trwy gyfrwng y Gymraeg oedd ei angen.

Mwy gan Aled Scourfield.