Poeni am effaith cau banc olaf Pontarddulais

Mae trigolion ym Mhontarddulais yn poeni am gynlluniau i gau'r unig fanc sydd ar ôl yn y dref.

Yn ystod yr haf, fe gyhoeddodd Banc Lloyds fwriad i gael gwared ar 12,000 o swyddi ar draws Prydain a chau 400 o ganghennau, a'r bwriad yw cau'r gangen ym Mhontarddulais fis Mawrth 2017.

Yn ôl y banc, mae hyn oherwydd bod cwsmeriaid yn newid eu dulliau bancio - gan gynnwys defnyddio canghennau eraill, bancio arlein, a dros y ffôn.

Dafydd Morgan fu draw i Bontarddulais i glywed mwy.