Datganiad yr Hydref: Dadansoddiad Arwyn Jones

Arwyn Jones sydd yn dadansoddi'r hyn a ddywedodd y Canghellor, Philip Hammond yn Natganiad yr Hydref prynhawn ddydd Mercher.

Roedd yn cynnwys cyhoeddiad o £400m o gyllid i Gymru dros bum mlynedd, o ganlyniad i wariant ar isadeiledd yn Lloegr.