Holi Prif Weinidog Cymru ar drothwy cyhoeddi canlyniadau PISA

Ar ddechrau wythnos cyhoeddi canlyniadau PISA, Gareth a Megan o Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr sydd wedi bod yn holi Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.

Beth yw'r profion rhyngwladol PISA? Pam fod y canlyniadau'n bwysig? A sut mae Cymru wedi bod yn ei wneud yn ddiweddar?

Ond yn bwysicach fyth, ac ar drywydd ychydig yn wahanol - sut un oedd Carwyn Jones yn ei ddyddiau ysgol?