Profion PISA: Dadansoddi'r canlyniadau

Dadansoddiad ein gohebydd gwleidyddol, Bethan Lewis yn dilyn cyhoeddi canlyniadau profion rhyngwladol PISA.