Cyflenwi ynni: O'r Grid i'r cartref

Mae BBC Cymru wedi mynd y tu ôl i'r llenni yng nghanolfan rheoli'r National Grid ar gyfer y cyntaf mewn cyfres o adroddiadau arbennig ar ddyfodol ein cyflenwad ynni.

Ein gohebydd amgylchedd, Steffan Messenger sy'n ein tywys o amgylch y ganolfan, gan egluro rhai o'r cymhlethdodau o drosglwyddo ynni o'r pwerdai i'n cartrefi.