Inuit yng Nghymru i ddysgu am hyrwyddo iaith

Mae 'na 60 o ieithoedd brodorol yng Nghanada ac mae pob un yn dirywio o ran nifer y siaradwyr.

Ar ben hynny, mae gan bobl yr Inuit naw ffordd o ysgrifennu eu hiaith, sy'n creu cymhlethdod mawr wrth geisio'i chynnal a'i hadfywio.

I gael arweiniad o ran adfer iaith, mae grŵp o Inuit ar ymweliad a Chymru ar hyn o bryd i ddysgu am ddulliau safoni a hyrwyddo iaith.

Craig Duggan aeth i'w cyfarfod.