Fideo: Bwydo Siôn Corn

Mae hi'n waith caled bod yn Siôn Corn a bydd angen digonedd o fwyd a diod arno i'w gadw i fynd tra'n ymweld â chartrefi plantos ar hyd a lled Cymru ar Noswyl Nadolig.

Dyma i chi ragflas o'r wledd fydd yn ei ddisgwyl yng nghartrefi rhai o blant Ysgol Gynradd Pencae, Llandaf yng Nghaerdydd...