Fframwaith ariannol: 'Setliad cryf a theg' medd Cairns

Fe allai Llywodraeth Cymru gael yr hawl i amrywio treth incwm o Ebrill 2019.

Fe ddatgelwyd y gallai'r llywodraeth gael yr hawliau i amrywio treth incwm bryd hynny mewn cytundeb a rhwng y Trysorlys a Llywodraeth Cymru.

Mae Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns wedi disgrifio'r setliad fel un "cryf a theg".