Fframwaith ariannol: 'Pwysig datganoli trethi'

Fe allai Llywodraeth Cymru gael yr hawl i amrywio treth incwm o Ebrill 2019.

Fe ddatgelwyd y gallai'r llywodraeth gael yr hawliau i amrywio treth incwm bryd hynny mewn cytundeb a rhwng y Trysorlys a Llywodraeth Cymru.

Mae Ysgrifennydd Cyllid Cymru, Mark Drakeford yn dweud mai pwynt pwysig y setliad yw datganoli trethi i Gymru.