Ymateb Iolo Williams i lygredd Afon Teifi

Y naturiaethwr Iolo Williams yn disgrifio'r llygredd sydd wedi gollwng i'r Afon Teifi, gan ladd dros 1,000 o bysgod, fel "argyfwng go iawn".