Meri Huws: 'Eilradd yw gwasanaeth mewn ail iaith'

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi dweud fod angen cydnabod bellach fod 'na "broblem sylweddol" o ran diffyg gweithwyr o fewn y maes iechyd meddwl sy'n gallu siarad Cymraeg.

Dywedodd Meri Huws wrth raglen Post Cyntaf Radio Cymru bod sialens fawr yn wynebu Llywodraeth Cymru wrth fynd i'r afael â'r sefyllfa, gan ychwanegu mai "eilradd yw gwasanaeth mewn ail iaith".