£4.48m i 'ymateb i alwadau ambiwlans yn gynt'

Mae yna broblem

Nid yw'r cynnwys yma ar gael yn eich lleoliad chi.

Mae £4.48m wedi ei rhoi gan Lywodraeth Cymru i'r Gwasanaeth Ambiwlans Cymru er mwyn prynu system gyfrifiadurol newydd.

Yn ôl y parafeddyg a dirprwy gyfarwyddwr gwasanaeth meddygol a chlinigol, Andrew Jenkins bydd y system newydd yn golygu y bydd modd ymateb i alwadau yn gynt.