A yw'n deg codi tâl parcio ger Pen y Fan?

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofyn am farn pobl am gynllun i wella'r safle parcio wrth droed Pen y Fan ym Mannau Brycheiniog.

Y bwriad yw darparu lle i 250 o geir ym Mhont ar Daf wrth ymyl ffordd yr A470, a chodi tâl am wneud hynny.

Mae'r ymddiriedolaeth yn dweud y bydd yr arian yn mynd at gynnal a chadw llwybrau'r bannau, ond yn ôl John Meurig Edwards, sy'n byw yn Aberhonddu, mae angen sicrhau nad yw'r tâl yn afresymol.