Stafell ddosbarth dros dro i blant Rhosgadfan

Mae plant ysgol gynradd Rhosgadfan yn dychwelyd i'w dosbarthiadau wedi gwyliau'r Nadolig ddydd Iau, ond fyddan nhw ddim yn eu hystafelloedd dosbarth arferol.

Cyn y Nadolig, fe rwygodd storm Barbara do adeilad yr ysgol i ffwrdd.

Nia Cerys aeth i ganolfan Cae'r Gors yn y pentref i gwrdd â phennaeth yr ysgol, Paul Carr, i glywed am y trefniadau dysgu dros dro.