Y safonau iaith yn 'rhy gymhleth' medd Alun Davies

Mae'r safonau iaith yn "rhy gymhleth" a bydd y broses o'u llunio yn cael ei adolygu, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Ar raglen Newyddion 9 dywedodd Gweinidog y Gymraeg, Alun Davies bod angen edrych eto ar y safonau wrth greu Deddf Iaith newydd.

Mae'n gobeithio cyflwyno papur gwyn ar y safonau iaith yn y misoedd nesaf fel rhan o adolygiad ehangach o bolisi ar yr iaith Gymraeg.