£80m ar gyfer cynllun "sy'n torri tir newydd"

Mae'r ysgrifennydd iechyd wedi cyhoeddi cynllun £80m sy'n "torri tir newydd", fydd yn sicrhau bod meddyginiaethau newydd ar gael yn gynt yng Nghymru.

Bydd byrddau iechyd yn cael £16m ychwanegol y flwyddyn i sicrhau bod cyffuriau newydd ar gael o fewn deufis o gael eu cymeradwyo fel meddyginiaethau cost effeithiol.

Mae gan Glyn Jones sglerosis ymledol ac mae'n dweud y gallai elwa o ddefnyddio cyffur o'r enw sativex.