Bywydau cleifion sydd angen triniaeth frys 'mewn perygl'

Mae Aelod Seneddol Sir Drefaldwyn, Glyn Davies yn dweud y gallai bywydau cleifion sydd angen triniaeth frys fod 'mewn perygl' oherwydd newidiadau posib i ysbytai dros y ffin.

Mae penaethiaid iechyd yn Swydd Amwythig yn ystyried canoli gwasanaethau dwy adran ddamweiniau mewn un lle.

Ond mae yna wrthwynebiad i un o'r opsiynau yn ardal Powys.