Angen adolygu polisi hyfforddi athrawon

Mae 'na rybudd fod rhai pynciau mewn ysgolion uwchradd yn wynebu "argyfwng" oherwydd prinder athrawon cyfrwng Cymraeg.

Yn ôl ffigyrau ddaeth i law Newyddion9, bu gostyngiad o 46% yn nifer y myfyrwyr a gwblhaodd ymarfer dysgu yn Gymraeg dros gyfnod o dair blynedd.

Mae Gina Morgan, cyfarwyddwr cwrs ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, yn dweud y dylai Llywodraeth Cymru lacio'r rheol, sy'n mynnu fod gan fyfyrwyr radd B yn eu Saesneg a mathemateg TGAU cyn gallu dechrau'r cwrs.