Golwg cyn trawsnewid adeilad hanesyddol Caergybi

Cyn dechrau ar y gwaith o drawsnewid un o adeiladau mwyaf hanesyddol Caergybi, mae Dafydd Gwynn wedi cael golwg y tu mewn.

Cafodd Neuadd y Farchnad ei godi dros 150 o flynyddoedd yn ôl, ond mae wedi bod yn wag ers rhai blynyddoedd.

Yn ôl Cyngor Môn hwn fydd y cynllun mawr olaf ar yr ynys i elwa o arian Ewropeaidd cyn i'r Deyrnas Unedig adael yr Undeb.