Cysegru Esgob benywaidd yn 'hanesyddol'

Archesgob Cymru'n mynegi ei falchder o gael cysegru Joanna Penberthy cyn iddo ymddeol