Meilyr Rowlands yn trafod adroddiad blynyddol Estyn

Mae ansawdd dysgu yng Nghymru yn wan yn ôl adroddiad blynyddol yr arolygydd addysg, Estyn.

Mae'r adroddiad gan y Prif Arolygydd, Meilyr Rowlands yn dweud mai dyma'r "agwedd gwanaf" ar draws y sector addysg, ac nad yw ysgolion yn gwneud digon i gefnogi staff i ddatblygu sgiliau proffesiynol.

Yn yr adroddiad, mae'n dweud y byddai gwella ansawdd y dysgu yn cael "effaith hirdymor" ar safonau.

Wrth ymateb, dywedodd yr ysgrifennydd addysg bod yr adroddiad yn rhoi "tystiolaeth werthfawr" all gynorthwyo'r gwaith o wella safonau ym myd addysg.