Hofrennydd yn cludo injan dân i Ynys Bŷr

Mae injan dân newydd wedi ei gludo gan hofrennydd i Ynys Bŷr oddi ar arfordir Sir Benfro.

Fe wnaeth hofrennydd Chinook yr Awyrlu gludo'r peiriant o faes tanio Maenorbŷr ddydd Mawrth.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru mai dyma'r unig fodd o drosglwyddo peiriannau trwm i'r ynys.

"Fel gwasanaeth tân rydyn ni'n wynebu ystod eang o heriau sydd yn unigryw i ardal canolbarth a gorllewin Cymru," meddai Rob Quin, Dirprwy Brif Swyddog Tân y gwasanaeth.

"Mae sicrhau bod gennym ni'r cerbydau a'r offer gorau i ymateb, a hynny wedi'i deilwra i bob ardal, yn hanfodol felly."

Mae Ynys Bŷr yn gartref i 40 o bobl, gan gynnwys 18 o fynachod Sistersaidd.

Mae adeiladau'r ynys yn cynnwys ffatrïoedd, adeiladau fferm, eglwysi, abaty ac eiddo eraill yn berchen i'r fynachlog.