Ymateb Dr Mair Parry i adroddiad iechyd plant

Dr Mair Parry yn ymateb i adroddiad gan Goleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant yn dweud bod y bwlch rhwng y tlawd a'r cyfoethog yn ein cymdeithas yn peryglu iechyd plant Cymru.