BBC 'angen gweithredu' addewidion arian, medd Bethan Jenkins AC

Mae adroddiad newydd gan Bwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu'r Cynulliad yn galw ar y BBC i wario £30m yn ychwanegol ar raglenni am Gymru.

Dywedodd llefarydd ar ran y BBC fod gwella'r portread o wahanol genhedloedd y Deyrnas Unedig - gan gynnwys Cymru - ar y rhwydweithiau "yn flaenoriaeth ar gyfer cyfnod y Siarter newydd".

Yn ôl cadeirydd y pwyllgor, Bethan Jenkins AC, mae angen gweld gweithredu nawr ar ddatganiadau'r Arglwydd Hall am arian ychwanegol.