Pleidlais Brexit: Dadansoddiad Elliw Gwawr

Mae Aelodau Seneddol wedi pleidleisio o 498 i 114 i ddechrau'r broses o adael yr Undeb Ewropeaidd.

Fe wnaeth mwyafrif o ASau Cymru gefnogi'r mesur fydd yn caniatáu tanio Erthygl 50 - ond gwrthododd saith o ASau Llafur Cymru â dilyn gorchymyn eu harweinydd i gefnogi'r llywodraeth.

Gohebydd Seneddol BBC Cymru, Elliw Gwawr sydd yn dadansoddi goblygiadau'r bleidlais a thrafod beth sydd nesaf.