Tair yn mynd i Twickers

Yr wythnos hon, mae Mair, Mari ac Ann yn cofio gemau'r gorffennol yn erbyn Lloegr a'u teithiau i Twickenham.

Ond pwy wnaeth yr argraff fwyaf ar Mair?