Tai Bach: Beth yw'r sefyllfa yng Nghymru?

Fe ddylai cynghorau lleol godi mwy am gael defnyddio toiledau cyhoeddus, neu wynebu'r posibilrwydd o'u gweld yn diflannu yn gyfan gwbl, medd ymgyrchwyr.

Ond beth yw'r sefyllfa ar hyn o bryd?