Disgyblion ysgol o Gymru i ymweld ag Auschwitz

Ddydd Sul yng Nghaerdydd cafodd disgyblion ysgol glywed am brofiad un ddynes wnaeth oroesi'r Holocost yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Roedd Eva Clarke yn un o oroeswyr Auschwitz - ei mam yn ei disgwyl hi tra'n garcharor yn y gwersyll.

Yr wythnos nesaf bydd 200 o ddisgyblion o Gymru yn ymweld â'r gwersyll yng Ngwlad Pwyl i weld a chlywed mwy am yr hanes.

Dau o'r rheiny fydd Dewi Appleton Davies a Ffion Roberts o Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon, fu hefyd yn y digwyddiad i wrando ar brofiadau Eva.