Gwobr siarter iaith i ysgol yn Llanelli

Bydd 'na gyffro yn un o ysgolion Llanelli yn ddiweddarach wrth i'r disgyblion gael gwobr am eu gwaith wrth hyrwyddo defnydd o'r Gymraeg.

Ysgol Brynsierfel yw'r ysgol gyntaf i ennill un o wobrau Siarter Iaith Sir Gaerfyrddin. Nod y Siarter Iaith yw helpu i gynyddu'r defnydd cymdeithasol o'r Gymraeg gan blant trwy eu hysbrydoli i ddefnyddio'r iaith ym mhob agwedd o'u bywydau.

Mae disgyblion yr ysgol wedi paratoi sioe gerdd o'r enw Welsh Not i gyd-fynd â'r dathliad.