Alun Davies: 'Angen cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg'

Yn ystod rhaglen Pawb a'i Farn ar S4C nos Iau dywedodd Gweinidog y Gymraeg, Alun Davies ei fod yn gobeithio gwneud datganiad ar addysg Gymraeg unwaith y bydd y Cynulliad yn cyfarfod eto.

Roedd yn ymateb i gwestiwn o'r gynulleidfa yn trafod sut i gyrraedd targed Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Dywedodd Mr Davies bod angen "newid meddylfryd" pobl ynglŷn â'r Gymraeg, yn ogystal a sicrhau newid o fewn y system addysg.

"Dyw e ddim yn ddigonol bod plant yn gadael ysgol unrhyw le yng Nghymru yn 16 oed a methu siarad gair o Gymraeg," meddai.

Ychwanegodd ei fod am sicrhau bod "cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg" y tu hwnt i'r byd addysg yn unig.