Atal athro rhag teithio yn 'warthus'

Aelod Cynulliad Castell-nedd, Jeremy Miles yn dweud ei fod yn "warthus" bod athro Mwslimaidd o Gymru wedi'i atal rhag teithio i'r UDA, a hynny heb esboniad.